Dýně - Statek u Pipků


Spolupracujeme, podpora

 

KRAJ VYSOČINA

Země Živitelka 2017

 

 

www.kr-vysocina.cz

 

Program rozvoje venkova 2018

V rámci I. výzvy z Programu rozvoje venkova v rámci nezemědělské činnosti jsem ralizoval projekty "Nová zemědělská technika" - kde byl podpořen nákup zemědělských strojů a dále projekt "Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků" kde byl podpořen nákup vybavení občerstvení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2013 jsme spolupracovali s panem Luďkem Procházkou a jeho kolegy s Czech Carving Teamu na zahajovací akci zaměřené na umělecké vyřezávání tykví.