Dýně - Statek u Pipků


Spolupracujeme, podpora

 

KRAJ VYSOČINA

Země Živitelka 2017

 

 

www.kr-vysocina.cz

 

Program rozvoje venkova:

 

Projekt Střecha statek u Pipků byl spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Královská stezka o.p.s. V rámci projektu došlo k modernizaci a zvýšení prosperity statku. Obnova zastřešení statku umožnila nabídnout lepší zázemí pro návštěvníky jak v již opravené části budovy, tak v prostoru stodoly a kvalitativně rozšířila prostor využitelný pro pobyt návštěvníků.


 

Program rozvoje venkova 2018

V rámci I. výzvy z Programu rozvoje venkova v rámci nezemědělské činnosti jsem ralizoval projekty "Nová zemědělská technika" - kde byl podpořen nákup zemědělských strojů a dále projekt "Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků" kde byl podpořen nákup vybavení občerstvení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2013 jsme spolupracovali s panem Luďkem Procházkou a jeho kolegy s Czech Carving Teamu na zahajovací akci zaměřené na umělecké vyřezávání tykví.