Spolupracujeme

Země Živitelka 2017
Země Živitelka 2017

SZIF - Program rozvoje venkova:

Projekt Střecha statek u Pipků byl spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Královská stezka o.p.s. V rámci projektu došlo k modernizaci a zvýšení prosperity statku. Obnova zastřešení statku umožnila nabídnout lepší zázemí pro návštěvníky jak v již opravené části budovy, tak v prostoru stodoly a kvalitativně rozšířila prostor využitelný pro pobyt návštěvníků.

Program rozvoje venkova 2018

V rámci I. výzvy z Programu rozvoje venkova v rámci nezemědělské činnosti jsem ralizoval projekty "Nová zemědělská technika" - kde byl podpořen nákup zemědělských strojů a dále projekt "Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků" kde byl podpořen nákup vybavení občerstvení.

www.szif.cz

Spolupracujeme s: https://www.kudyznudy.cz/