Spolupracujeme / Publicita

Země Živitelka 2017
Země Živitelka 2017

SZIF - Program rozvoje venkova:

Projekt Střecha statek u Pipků byl spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Královská stezka o.p.s. V rámci projektu došlo k modernizaci a zvýšení prosperity statku. Obnova zastřešení statku umožnila nabídnout lepší zázemí pro návštěvníky jak v již opravené části budovy, tak v prostoru stodoly a kvalitativně rozšířila prostor využitelný pro pobyt návštěvníků.

Program rozvoje venkova 2018

V rámci I. výzvy z Programu rozvoje venkova v rámci nezemědělské činnosti jsem ralizoval projekty "Nová zemědělská technika" - kde byl podpořen nákup zemědělských strojů a dále projekt "Vybavení zázemí pro občerstvení na Statku u Pipků" kde byl podpořen nákup vybavení občerstvení.

www.szif.cz

Projekt Střecha Statek u Pipků je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Královská stezka o.p.s.

Evropská unie, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí, Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 2020


https://www.kudyznudy.cz/